Uitgangspunten

Vrijheid

Je moet nooit iets, wat je niet wilt. Je geeft zelf aan waar de grens ligt en dit wordt gerespecteerd. Opdrachten zijn een uitnodiging en geen ‘moeten’.


Heelheid

Het uitgangspunt van ACT is dat iedereen heel is. Heelheid is het innerlijk vermogen van jezelf als mens tot herstel, genezing en groei. Iedereen heeft de antwoorden op zijn vragen in zich. Alleen kun je er niet altijd bij. Soms ben je even vastgelopen.

Autonomie in verbondenheid

Je bent autonoom. Ik ga ervan uit dat je je eigen leven vorm kunt geven, naar eigen keuze in wisselwerking met de wereld. Ik spreek je aan op je autonomie. Tegelijkertijd is autonomie ook een doelstelling. Anders gezegd: leren je niet in de ander te verliezen, leren op eigen benen gaan staan. Jouw keuzes te maken in verbondenheid met jezelf, de ander en de wereld.