Psychosociale hulp bij kanker

Wanneer je met kanker bent geconfronteerd, staat jouw leven en van je naasten op zijn kop.

Je lijf hapert en je innerlijke kompas is van slag.
Leven met kanker is lichamelijk, emotioneel en sociaal zwaar.

Acceptance & Commitment Therapie & Kanker

Als je in een herstel traject zit of chronisch ziek bent, moet je continue je kostbare energie verdelen:

-    Enerzijds wil je je kostbare energie besteden aan dat je lijf gezonder wordt. 

-    Anderzijds wil je NU aan het leven deelnemen.


Dit vraagt bijna het onmogelijke van een mens.

Met ACT leer je op een andere manier omgaan met je moeilijke gevoelens en gedachten (frustratie, verlies van je gezonde lijf, verdriet, angst, eenzaamheid).


Je onderzoekt hoe je tegelijkertijd je leven NU kunt leven en kunt werken aan je gezondheid. 

Je bent meer dan je ziekte. Je bent een mens dat zijn leven waardevol leeft met een haperend lijf.


Voor wie

Voor iedereen die leeft met kanker, ongeacht de prognose (in behandeling, genezen, of uitbehandeld bent), en voor hun naasten.

Psychosociale hulp bij:

Als je worstelt met negatieve gevoelens van somberheid, boosheid, verdriet, angst of eenzaamheid
Als je veel piekert, zorgen maakt of angstig bent
Als je het lastig vindt om hulp te vragen en afhankelijk te zijn

Als je weinig begrip ervaart in je omgeving. Je eenzaam voelt en worstelt met de verbinding met je partner, familie of vrienden.

Als je niet meer weet wat ervoor jou toe doet. Je innerlijk kompas kwijt bent. Wie ben ik en wat wil ik eigenlijk?

Samenwerking met CCC

    Binnen het Cancer Care Center werk ik als psychosociaal therapeut met andere zorgverleners (fysiotherapie, ergotherapie, seksuoloog, oncologisch verpleegkundige, POH GGZ, voedingskundige) samen. We hebben ons gespecialiseerd in de oncologie. De kwaliteit en de kennis hiervan staan voorop. We bieden onze zorg geïntegreerd aan: informatie, kennis en ervaringen worden verzameld en gedeeld.
    Kankerpatiënten hebben eigen regie en zeggenschap over hun lichaam en leven en zijn actief betrokken bij hun eigen herstel en welbevinden. Zij kunnen met fysieke, emotionele, mentale ondersteuning zelf de kwaliteit van hun leven verbeteren zodat zij optimaal kunnen functioneren en participeren op alle levensgebieden. Zij zijn gebaat bij een geïntegreerd, interdisciplinair en laagdrempelig aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door zorgverleners dichtbij huis.
    Er is daarvoor een optimale verbinding en samenwerking tussen de 1e en 2e lijn oncologische zorg (ziekenhuizen en zorgaanbieders). Het Cancer Care Center streeft ernaar om dit continue te verbeteren. Het is voor mij als psychosociaal therapeut waardevol om met de andere zorgdisciplines samen te werken en mijn cliënten meer te kunnen bieden dan psychosociale steun. 
Cancer Care Center

Ervaringen van anderen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Een goede spiegel
De ACT therapie is een goede mix van theorie en praktische handvatten. De therapeut was goed bekend met de methode en kon soepel naar eigen inzicht de stof in aangepaste volgorde inzetten. De sfeer voelde vertrouwd. Ik heb zodoende een goed begin gemaakt naar een waardevoller leven.
Eveline, Haarlem, 2021
Een verrijking van mijn leven
Ik heb de ACT therapie van Sylvia van Nierop als zeer prettig ervaren. Tijdens de sessies heb ik mezelf en de problemen waar ik persoonlijk tegenaan loop beter leren (her)kennen. Dankzij de sessies ben ik voortaan mentaal gewapend en zijn de problemen waar ik voorheen tegenaan liep steeds minder vaak voorkomend, en indien ze voorkomen zijn ze vrij vlot opgelost. Iedere dag merk ik vooruitgang dankzij de therapie. Heel erg bedankt Sylvia!
Jimmie, Amsterdam, 2021
Ontzettend geholpen door Sylvia, waardoor ik beter bewapend ben tegen mijn problemen.
Hele prettige ervaring gehad met Sylvia vanaf de intake tot en met de laatste afspraak. Een goed luisterend oor die je kan dwingen om goed over zaken na te denken of het van een andere kant te bekijken. Veel realisaties, openbaringen gehad door de gesprekken en therapie. Door de gesprekken en therapie met Sylvia ben ik beter bewapend tegen de problemen waar ik tegen aan loop, en probeer ik anderen te helpen met de handvaten die ik heb gekregen. Het is een prettig idee dat ik dit heb kunnen bereiken, en eventueel terug kan gaan als het minder gaat. Sylvia nogmaals hartelijk dank voor de prettige samenwerking en stappen die ik daardoor heb kunnen maken.
Alex, Almere, 2021
Angsten overwonnen
Na een lange tijd met neerslachtige en depressieve gevoelens rond gelopen te hebben kwam ik bij Sylvia terecht. Ik durfde dit nooit aan maar ik kwam gewoonweg niet verder in mijn leven. Na een aantal sessies kreeg ik al meer vat op mijn leven maar vooral ook op mijzelf, en dit breidde zich uit naar een positievere instelling. Durf nu ook meer mijn angsten te overwinnen en veranderingen aan te gaan.
Dennis, Almere, 2021

Hoe we samen op thuisreis gaan?

Foto door Martine Bootsma

Kennismaking

Vrijblijvende online kennismaking
Zijn we een team?

ACT sessies

1 ACT sessie
van 1 uur voor €95

Gemiddeld 8 sessies

Thuiswerk

Thuis oefenen met een werkboek